Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 36


2000
Vidare skall de förstfödda av våra söner och våra djur, som det är skrivet i lagen, och de förstfödda av både nötboskap och småboskap lämnas i vår Guds hus till prästerna som tjänstgör där.
folkbibeln
Så som det är skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, och de förstfödda av vår nötboskap och vår småboskap.
1917
och de förstfödda av våra söner och av vår boskap, såsom det är föreskrivet i lagen; vi skulle föra till vår Guds hus de förstfödda både av våra fäkreatur och av vår småboskap, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus.
1873
Och förstlingen af våra söner, och af vår boskap, såsom det i lagen skrifvet står; och förstlingen af vårt fä, och af vår får, att vi allt detta skulle hafva in uti vår Guds hus till Presterna, som i vår Guds hus tjena;
1647 Chr 4
Oc de Førstefødde af vore Sønner / oc af vort Fæ / som der staar skrefvet i Loven / oc vore Førstefødde af vore Øxne oc vore Faar / ad vi skulde føre alt dette til vor Guds Huus.
norska 1930
36 og de førstefødte av våre sønner og av vår buskap, som foreskrevet er i loven, og å føre det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus;
Bibelen Guds Ord
Slik kunne vi komme med de førstefødte av våre sønner og vår buskap, slik det står skrevet i loven. Det førstefødte av vårt storfe og småfe kunne føres til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus.
King James version
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:

danska vers