Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 35


2000
Vi förpliktar oss att årligen föra till Herrens hus den första grödan från vår mark och den första frukten från träd av alla slag.
folkbibeln
Till HERRENS hus skulle vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd.
1917
Och vi skulle årligen föra till HERRENS hus förstlingen av vår mark, och förstlingen av all frukt på alla slags träd,
1873
Och till att årliga frambära förstlingen af vårt land, och förstlingen af allo frukt, af all trä till HERRANS hus;
1647 Chr 4
Oc ad fræmføre vor Landets første Grøde / oc alle Træernes første Fruct / Aarlige Aar / til HErrens Huus /
norska 1930
35 Vi vedtok også år for år å føre førstegrøden av vår jord og de første modne frukter av alle trær til Herrens hus
Bibelen Guds Ord
Vi laget også ordninger så førstegrøden av jorden vår og førstegrøden av all frukten fra alle trærne, år for år, skulle føres til Herrens hus.
King James version
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:

danska vers