Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 32


2000
Och vi förpliktar oss att årligen betala en tredjedels sikel till gudstjänsten i vår Guds hus,
folkbibeln
Vi förpliktade oss att varje år ge en tredjedels sikel till tjänsten i vår Guds hus:
1917
Och vi fastställde för oss den förpliktelsen att såsom vår gärd årligen erlägga en tredjedels sikel till tjänsten i vår Guds hus,
1873
Och lägga ett bud uppå oss, att vi årliga gifva skulle en tridiung af en sikel silfver, till tjensten i vår Guds hus;
1647 Chr 4
Oc legge Bud paa os / ad vi skulde Aarligen gifve en tredje Deel af en Seckel / til vore Guds Huusis (Tieniste/)
norska 1930
32 Og vi påtok oss den forpliktelse at vi skulde avgi tredjedelen av en sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus,
Bibelen Guds Ord
Vi laget oss også den ordningen at vi selv skulle avgi en tredjedels sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus,
King James version
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;

danska vers