Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 31


2000
När folken i landet kommer med sina varor och med spannmål av olika slag för att sälja på sabbaten skall vi inte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan helig dag. Vi lovar att vart sjunde år låta marken vila och avstå från att indriva skulder.
folkbibeln
När de främmande folken förde in handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen, skulle vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.
1917
Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd till salu på sabbatsdagen, skulle vi icke köpa det av dem på sabbat eller helgdag; och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.
1873
Desslikes, när folket i landet förer om Sabbathsdagen någon varo och allahanda spisning, till att sälja, att vi icke ville taga det af dem om Sabbathen och helgedagar; och att vi i sjunde årena ville göra förlösning på allahanda tunga;
1647 Chr 4
Oc naar Folcket i Landet førde Vare / oc alle honde Spjse / ad selge paa Sabbaths Dagen / ad vi skulde icke tage det af dem om Sabbathen / oc paa (andre) hellige Dage. Oc ad vi vilde efterlade det sivende Aar / oc allehonde besværing /
norska 1930
31 at vi, når de fremmede folk kom med sine varer og alle slags korn for å selge det på sabbaten, ikke skulde kjøpe det av dem på sabbaten eller nogen annen helligdag, og at vi i det syvende år skulde la landet hvile og eftergi alle krav.
Bibelen Guds Ord
Hvis folk som tilhørte et annet land, kom med varer eller korn for å selge det på sabbatsdagen, ville vi ikke kjøpe noe fra dem på sabbaten, heller ikke på noen annen helligdag. I tillegg ville vi gi avkall på avlingen det sjuende året og ettergi all gjeld.
King James version
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.

danska vers