Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 30


2000
”Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män av främmande ursprung och att inte ta deras döttrar till hustrur åt våra söner.
folkbibeln
Vi svor att vi inte skulle ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner.
1917
att vi icke skulle giva våra döttrar åt de främmande folken, ej heller taga deras döttrar till hustrur åt våra söner.
1873
Och att vi icke skulle gifva folken i landena våra döttrar; ej heller vårom sönom taga deras döttrar.
1647 Chr 4
Oc ad vil skulde icke gifve Folckene i Landet vore Døttre / ey heller tage deres Døttre til vore Sønner.
norska 1930
30 at vi ikke skulde gi våre døtre til de fremmede folk, ei heller ta deres døtre til hustruer for våre sønner,
Bibelen Guds Ord
Vi ville ikke gi våre døtre som hustruer til folk som tilhørte et annet land, og vi ville heller ikke ta deres døtre til våre sønner.
King James version
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:

danska vers