Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 25


2000
Rechum, Hashavna, Maaseja,
folkbibeln
Rehum, Hasabna, Maaseja,
1917
Rehum, Hasabna, Maaseja,
1873
Rehum, Hasabna, Maaseja,
1647 Chr 4
Rehum / Hasabna / Maeseia /
norska 1930
25 Rehum, Hasabna, Ma'aseja,
Bibelen Guds Ord
Rehum, Hasjabna, Ma'aseja,
King James version
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,

danska vers