Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 10


2000
och deras ämbetsbröder Shevanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
folkbibeln
och deras bröder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
1917
så ock deras bröder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
1873
Och deras bröder, Sebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
1647 Chr 4
Oc ders Brødre / Hanan /
norska 1930
10 og deres brødre: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Bibelen Guds Ord
Av deres brødre var det: Sjebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
King James version
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,

danska vers