Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 3


2000
Pashchur, Amarja, Malkia,
folkbibeln
Pashur, Amarja, Malkia,
1917
Pashur, Amarja, Malkia,
1873
Pashur, Amaria, Malchija,
1647 Chr 4
Pashur / Amaria / Malchia /
norska 1930
3 Pashur, Amarja, Malkia,
Bibelen Guds Ord
Pasjkur, Amarja, Malkia,
King James version
Pashur, Amariah, Malchijah,

danska vers