Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Nehemja 10: 1


2000
Undertecknarna var: Provinsguvernören Nehemja, son till Hakalja, samt Sidkia,
folkbibeln
Följande namn stod på skrivelserna som bar sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia,
1917
Följande namn stodo på skrivelserna som buro sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia,
1873
Men de som beseglade det, voro desse: Nehemia Thirsatha, Hachalia son, och Zedekia,
1647 Chr 4
X. Capitel. OC de som vare ofver Beseglingen / (vare) Nehemia Hath Tirsatha / Hachalia søn / oc Zedekia /
norska 1930
10 De som skrev under på denne med segl forsynte skrivelse, var: stattholderen Nehemias, Hakaljas sønn, og Sedekias,
Bibelen Guds Ord
Det var disse som stadfestet dette ved å sette segl på det: stattholderen Nehemja, Hakaljas sønn, og Sidkia,
King James version
Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,

danska vers