Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 39


2000
Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker det gamla är bättre.”
reformationsbibeln
Och ingen som har druckit gammalt vin vill genast ha nytt, för han säger: Det gamla är bättre.
folkbibeln
Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst."
1917
Och ingen som har druckit gammalt vin vill sedan gärna hava nytt; ty han tycker, att det gamla är bättre.”
1873
Och ingen, som dricker gammalt vin, begärar straxt nytt; ty han säger: Det gamla är bättre. Christelig vandel.
1647 Chr 4
Oc der er ingen / som dricker af den Gamle / oc vil strax den Ny / thi hand siger / Den Gamle er bedre.
norska 1930
39 Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny; han sier: den gamle er god.
Bibelen Guds Ord
Og ingen som har drukket gammel vin, vil ha den nye like etterpå. For han sier: Den gamle er best."
King James version
No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.

danska vers      


5:36 - 39 DA 278-80; 1SM 386; 5BC 1086, 1089; 6BC 1101; SD 259   info