Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 38


2000
Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar.
reformationsbibeln
Utan nytt vin ska man slå i nya skinnsäckar och så blir båda bevarade.
folkbibeln
Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar.
1917
Nej, nytt vin bör man slå i nya läglar. —
1873
Utan nytt vin skall man låta uti nya flaskor, och så blifva de både förvarad.
1647 Chr 4
Men man skal lade ny Vjn i ny Flasker / saa blifve de baade forvarede.
norska 1930
38 men ny vin skal fylles i nye skinnsekker.
Bibelen Guds Ord
Men ny vin må fylles i nye skinnsekker, så begge deler blir bevart.
King James version
But new wine must be put into new bottles; and both are preserved.

danska vers      


5:36 - 39 DA 278-80; 1SM 386; 5BC 1086, 1089; 6BC 1101; SD 259
5:37, 38 LHU 259   info