Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 34


2000
Jesus svarade: ”Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem?
reformationsbibeln
Då sa han till dem: Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem?
folkbibeln
Jesus sade till dem: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem?
1917
Jesus svarade dem: ”Icke kunnen I väl ålägga bröllopsgästerna att fasta, medan brudgummen ännu är hos dem?
1873
Sade han till dem: Icke kunnen I drifva bröllopsfolket till att fasta, så länge brudgummen är när dem?
1647 Chr 4
Men hand sagde til dem / I kude icke komme Bryllups Folcket til ad faste / saa længe som Brudgommen er hoos dem /
norska 1930
34 Men Jesus sa til dem: Kan I vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?
Bibelen Guds Ord
Og Han sa til dem: "Kan dere få brudgommens venner til å faste så lenge brudgommen er hos dem?
King James version
And he said unto them, Can ye make the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?

danska vers      


5:29 - 35 DA 273-8; Ev 58; FE 482; MH 26, 197; 5BC 1088, 1120; 6T 173   info