Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 30


2000
Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sade till hans lärjungar: ”Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?”
reformationsbibeln
Men de skriftlärda och fariseerna kritiserade hans lärjungar och sa: Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?
folkbibeln
Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare?”
1917
Men fariséerna — särskilt de skriftlärde bland dem — knorrade mot hans lärjungar och sade: ”Huru kunnen I äta och dricka med publikaner och syndare?”
1873
Och de Skriftlärde och Phariseer knorrade emot hans Lärjungar, sägande: Hvi äten I och dricken med de Publicaner och syndare?
1647 Chr 4
Oc deres Skriftkloge oc Pharisæer knurrede imod hans Disciple / oc sagde / Hvorfor æde oc dricke I med Toldere oc Syndere?
norska 1930
30 Og fariseerne og deres skriftlærde knurret mot hans disipler og sa: Hvorfor eter og drikker I med toldere og syndere?
Bibelen Guds Ord
Deres skriftlærde og fariseerne anklaget disiplene Hans og sa: "Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?"
King James version
But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

danska vers      


5:29 - 35 DA 273-8; Ev 58; FE 482; MH 26, 197; 5BC 1088, 1120; 6T 173
5:30 SW 10.2   info