Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 25


2000
Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud.
reformationsbibeln
Och genast ställde han sig upp inför deras ögon, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud.
folkbibeln
Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud.
1917
Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen, som han hade legat på, och gick hem, prisande Gud.
1873
Och han stod straxt upp för deras ögon, tog sängen, deruti han legat hade, och gick sina färde hem i sitt hus, och prisade Gud.
1647 Chr 4
Oc hand stood strax op for deres Øyen / oc tog op det som hand laa paaa / oc gick til sit Huus / prjsede Gud.
norska 1930
25 Og straks stod han op for deres øine og tok det han lå på, og gikk hjem til sitt hus og priste Gud.
Bibelen Guds Ord
Straks reiste han seg opp foran dem, tok opp det han hadde ligget på, og gikk hjem til sitt eget hus mens han priste Gud.
King James version
And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

danska vers      


5:17 - 26 DA 267-71; FW 67, 68; MH 73-80   info