Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 22


2000
Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem: ”Vad är det ni tänker i era hjärtan?
reformationsbibeln
Men då Jesus märkte deras tankar svarade han och sa till dem: Vad tänker ni i era hjärtan?
folkbibeln
Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan?
1917
Men Jesus förnam deras tankar och svarade och sade till dem: ”Vad är det I tänken i edra hjärtan?
1873
Då Jesus förmärkte deras tankar, svarade han, och sade till dem: Hvad tänken I uti edor hjerta?
1647 Chr 4
Men der JEsus fornam deres Tancker / svarde hand / oc sagde til dem / Hvad tæncke I udi eders Hierter?
norska 1930
22 Men da Jesus merket deres tanker, svarte han og sa til dem: Hvad er det I tenker i eders hjerter?
Bibelen Guds Ord
Men Jesus, som kjente deres tanker, svarte med å si til dem: "Hvorfor tenker dere slik i deres hjerte?
King James version
But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?

danska vers      


5:17 - 26 DA 267-71; FW 67, 68; MH 73-80
5:18 - 24 SW 31.1   info