Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 20


2000
När han såg deras tro sade han: ”Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.”
reformationsbibeln
Då han såg deras tro, sa han till honom: Människa, du har fått förlåtelse för dina synder.
folkbibeln
Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.”
1917
När han såg deras tro, sade han: ”Min vän, dina synder äro dig förlåtna.” > Luk
1873
Och då han såg deras tro, sade han till honom: Menniska, dina synder varda dig förlåtna.
1647 Chr 4
Oc der hand saa deres Tro / sagde hand til hannem / Menniske / dine synder ere dig forladne.
norska 1930
20 Og da han så deres tro, sa han: Menneske! dine synder er dig forlatt.
Bibelen Guds Ord
Da Han så deres tro, sa Han til ham: "Du menneske, dine synder er deg tilgitt."
King James version
And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

danska vers      


5:17 - 26 DA 267-71; FW 67, 68; MH 73-80
5:18 - 24 SW 31.1   info