Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 15


2000
Emellertid spred sig ryktet om honom alltmer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar.
reformationsbibeln
Men ryktet om honom spred sig ännu mer, och stora skaror samlades för att höra honom och bli helade från sina sjukdomar av honom.
folkbibeln
Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar.
1917
Men ryktet om honom spridde sig dess mer; och mycket folk samlade sig för att höra honom och för att bliva botade från sina sjukdomar.
1873
Och ryktet gick ändå vidare ut om honom, och mycket folk församlade sig, att de skulle höra honom, och blifva botade af honom ifrå deras krankheter.
1647 Chr 4
Men Talen om hannem kom jo længre ud / Oc der kom meget Folck tilsammen / ad de kunde høre / oc helbredis af hannem fra ders Siugdomme.
norska 1930
15 Men ordet om ham kom ennu mere ut, og meget folk kom sammen for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer;
Bibelen Guds Ord
Men ryktet om Ham bredte seg enda mer utover. Og store folkemengder kom sammen for å høre, og for at Han skulle helbrede alle sykdommene deres.
King James version
But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.

danska vers      


5:12 - 15 DA 262-6; MH 67-70
5:15 CH 527
5:15, 16 DA 362   info