Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 12


2000
När han var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: ”Herre, vill du, så kan du göra mig ren.”
reformationsbibeln
Sedan hände detta då han var i en av städerna: Och se, där fanns en man som var full av spetälska. När han fick se Jesus föll han ner på sitt ansikte och bad honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren.
folkbibeln
När Jesus uppehöll sig i en av städerna, fanns där en man som var full av spetälska.* Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad: "Herre, om du vill kan du göra mig ren.”
1917
Och medan han var i en av städerna, hände sig, att där kom en man som var full av spetälska. När denne fick se Jesus, föll han ned på sitt ansikte och bad honom och sade: ”Herre, vill du, så kan du göra mig ren.
1873
Så begaf det sig, då han var uti en stad, och si, der var en man full med spitelsko; när han fick se Jesum, föll han ned på sitt ansigte, och bad honom, sägandes: Herre, om du vill, kan du göra mig renan.
1647 Chr 4
Oc det begaf sig / der hand var i een af Stæderne / See / da var en Mand fuld af Spedalsk: Oc der hand saa JEsum / falt hand paa sit Ansict / oc bad hannem / oc sagde / HErre / om du vilt / (da) kandt du reense mig.
norska 1930
12 Og det skjedde da han var i en av byene, se, da var det en mann som var full av spedalskhet; og da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt, bad ham og sa: Herre! om du vil, kan du rense mig.
Bibelen Guds Ord
Det skjedde mens Han var i en av byene, se, det var en mann som var full av spedalskhet. Da han så Jesus, falt han ned på sitt ansikt, bad Ham inntrengende og sa: "Herre, hvis Du vil, har Du kraft til å gjøre meg ren."
King James version
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

danska vers      


5:12 - 15 DA 262-6; MH 67-70   info