Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 5


2000
Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.”
reformationsbibeln
Då svarade Simon och sa till honom: Mästare, vi har arbetat hela natten och ingenting fått, men på ditt ord vill jag kasta ut nätet.
folkbibeln
Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.”
1917
Då svarade Simon och sade: ”Mästare, vi hava arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten.”
1873
Då svarade Simon, och sade till honom: Mästar, vi hafve arbetat hela nattena, och fått intet; men på din ord vill jag kasta ut näten.
1647 Chr 4
Oc Simon svarde / oc sagde til hannem: Mestere / vi hafve arbeydet den gandske Nat / oc finge intet: Men paa djt Ord vil jeg udkaste Garnet.
norska 1930
5 Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fått noget; men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.
Bibelen Guds Ord
Men Simon svarte med å si til ham: "Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men likevel, på Ditt ord vil jeg kaste ut garnet."
King James version
And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.

danska vers      


5:1 - 11 DA 244-51, 810
5:4 - 6 LHU 326.4; RC 237
5:4 - 10 MH 200; 7T 61; MB 6-7
5:4 - 11 UL 288   info