Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Lukasevangeliet 5: 2


2000
fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten.
reformationsbibeln
Och han såg två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på att rengöra näten.
folkbibeln
fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten.
1917
fick han se två båtar ligga vid sjöstranden; men de som fiskade hade gått i land och höllo på att skölja sina nät. > Matt.
1873
Och han såg två båtar stå i sjöstranden; men fiskarena voro utgångne af dem, till att två sin nät.
1647 Chr 4
Oc saa to Skib staae hoos Søen / men Fiskerne vare udgangne af dennem / oc toode Garnene.
norska 1930
2 da så han to båter ligge ved sjøen; men fiskerne var gått ut av dem og skyllet garnene.
Bibelen Guds Ord
Da så Han to båter som lå ved strandkanten. Men fiskerne hadde forlatt dem og holdt på å skylle garnene sine.
King James version
And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.

danska vers      


5:1 - 11 DA 244-51, 810   info