Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 31


2000
Resten av Salomos historia, från början till slut, har nedtecknats i profeten Natans krönika, i Achias från Shilo profetior och i siaren Iddos syner om Jerobeam, Nevats son.
folkbibeln
Och Salomo gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i hans fader Davids stad. Hans son Rehabeam blev kung efter honom.
1917
Och Salomo gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i hans fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev konung efter honom. Rehabeam konung. De tio stammarnas avfall från Davids hus.
1873
Och Salomo afsomnade med sina fäder, och man begrof honom uti Davids hans faders stad. Och Rehabeam, hans son, vardt Konung i hans stad.
1647 Chr 4
Oc Salomon sof hen med sine Fædre / oc de begrofve hannem i Davids sin Faders Stad: Oc Roboam hans Søn blef Konge i hans sted.
norska 1930
31 Så la Salomo sig til hvile hos sine fedre og blev begravet i sin far Davids stad; og hans sønn Rehabeam blev konge i hans sted.
Bibelen Guds Ord
Salomo var konge over hele Israel i Jerusalem i førti år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og han ble begravet i sin far Davids stad. Hans sønn Rehabeam ble konge i hans sted.
King James version
And Solomon slept with his fathers, and he was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

danska vers