Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 29


2000
Tack vare Salomo blev silver lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ blev något lika vanligt som sykomorer i Låglandet.
folkbibeln
Vad som mer finns att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedajs syner om Jerobeam, Nebats son.
1917
Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det finnes upptecknat i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats son.
1873
Hvad nu mer af Salomo sägande är, både om hans första och om hans sista, si, det är skrifvet uti den Prophetens Nathans Chrönico, och uti Ahias Prophetia af Silo, och uti de syner Jeddo den Siarens, emot Jerobeam, Nebats son.
1647 Chr 4
Oc hvad som er mere (ad sige) om Salomons Handel / de førde oc de sidste / Er det icke skrefvet i Nathans Prohetis Krønicke / oc i Ahia den Siloniters Prhphetie / oc i Jeddi den Skueris Siun / imod Jeroboam Nebats søn.
norska 1930
29 Hvad som ellers er å fortelle om Salomo, både i hans første og i hans senere dager, er opskrevet i profeten Natans krønike og i Akia fra Silo's spådomsbok og i seeren Jedis syn om Jeroboam, Nebats sønn.
Bibelen Guds Ord
De kom til Salomo med hester fra Egypt og fra alle andre land.
King James version
Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in the book of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Iddo the seer against Jeroboam the son of Nebat?

danska vers