Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 26


2000
Salomo hade stallplatser med hästar och vagnar och ytterligare
folkbibeln
Han härskade över alla kungarna från floden* till filisteernas land och vidare ner till Egyptens gräns.
1917
Och han var herre över alla konungar ifrån floden ända till filistéernas land och sedan ända ned till Egyptens gräns.
1873
Och han var en herre öfver alla Konungar, allt ifrån älfvene intill de Philisteers land, och allt intill Egypti gränso.
1647 Chr 4
Oc hand var en HErre ofver alle Konger / fra Floden oc indtil Philisternes Land / oc indtil Ægypternes Landemercke.
norska 1930
26 Han rådet over alle kongene fra elven til filistrenes land og like til Egyptens landemerke.
Bibelen Guds Ord
Salomo hadde fire tusen staller til hester og vogner, og tolv tusen hestfolk som han lot oppholde seg i vogn-byene og sammen med kongen i Jerusalem.
King James version
And he reigned over all the kings from the river even unto the land of the Philistines, and to the border of Egypt.

danska vers