Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 24


2000
Alla medförde gåvor, föremål av silver och guld, klädnader, rökelse, kryddor, hästar och mulor. Så fortsatte det år efter år.
folkbibeln
Var och en av dem förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år. Salomo hade 4.000 spann hästar med vagnar och 12.000 ridhästar, som han inrymde dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv.
1917
Och var och en av dem förde med sig skänker: föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Och Salomo hade fyra tusen spann hästar med vagnar och tolv tusen ridhästar; dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem, hos konungen själv.
1873
Och de förde honom årliga hvar och en sina skänkningar, silfkar och guldkar, kläder, harnesk, örter, hästar och mular. Och Salomo hade fyratusend vagnshästar, och tolftusend resenärar, och man lät dem uti vagnsstäderna, och när Konungenom i Jerusalem.
1647 Chr 4
Salomon hafde firetusinde Staalde til Heste oc Vogne / oc tolf tusinde Reysnere / oc hem lagde mænd i Vognstæderne / oc hos Kongen i Jerusalem.
norska 1930
24 og hver av dem hadde gaver med: sølvkar og gullkar og klær, våben og krydderier, hester og mulesler; så gjorde de år om annet.25 Salomo hadde fire tusen stallrum for hester og stridsvogner og tolv tusen hestfolk; dem la han dels i vognbyene, dels hos sig selv i Jerusalem.
Bibelen Guds Ord
Hver mann hadde med sin egen gave: gjenstander av sølv og gull, klesplagg, våpen, krydder, hester og muldyr, som en årviss foreteelse.
King James version
And they brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and raiment, harness, and spices, horses, and mules, a rate year by year.And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen; whom he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.

danska vers