Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 23


2000
Alla jordens kungar besökte Salomo för att lyssna till den vishet Gud hade skänkt honom.
folkbibeln
Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ner i hans hjärta.
1917
Alla konungar på jorden kommo för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade nedlagt i hans hjärta.
1873
Och alle Konungar på jordene begärade Salomos ansigte, att höra hans visdom, som Gud honom i hjertat gifvit hade.
1647 Chr 4
Oc de førde hannem hver sin Skenck / Sølfkar oc Guldkar / oc Klæder / harnisk / oc Urter / Heste oc Muler / hvers Aars ting i hvert Aar.
norska 1930
23 Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte,
Bibelen Guds Ord
Alle kongene på jorden søkte til Salomo for å høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte.
King James version
And all the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, that God had put in his heart.

danska vers