Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 22


2000
Kung Salomo överträffade alla kungar på jorden i rikedom och vishet.
folkbibeln
Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet.
1917
Och konung Salomo blev större än någon annan konung på jorden, både i rikedom och i vishet.
1873
Alltså vardt Konung Salomo större, än alle Konungar på jordene, med rikedomar och vishet.
1647 Chr 4
Oc alle Konger paa JOrden begærede ad see Salomons Ansict / ad høre hans Vjsdom / som Gud hafde gifvit hannem i sit Hierte.
norska 1930
22 Kong Salomo blev større enn alle jordens konger i rikdom og visdom.
Bibelen Guds Ord
Slik overgikk kong Salomo alle kongene på jorden i rikdom og visdom.
King James version
And king Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom.

danska vers