Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 21


2000
Kungen hade skepp som seglade på Tarshish med Hirams män ombord, och en gång vart tredje år kom de hem, lastade med guld, silver och elfenben samt apor och påfåglar.
folkbibeln
Ty kungen hade skepp som gick till Tarsis med Hurams folk och en gång vart tredje år kom Tarsisskeppen hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.
1917
Ty konungen hade skepp som gingo till Tarsis med Hurams folk; en gång vart tredje år kommo Tarsis-skeppen hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.
1873
Ty Konungens skepp foro till sjös med Hyrams tjenare, och kommo en gång i hvar tre år, och förde guld, silfver, elphenben, apor och påfoglar.
1647 Chr 4
Saa blev Kong Salomon større end alle Konger paa Jorden / med Rjgdom oc Vjsdom.
norska 1930
21 For kongen hadde skiber som fór til Tarsis sammen med Hirams folk; en gang hvert tredje år kom Tarsis-skibene hjem og hadde med gull og sølv, elfenben og aper og påfugler.
Bibelen Guds Ord
For kongens skip drog til Tarsis med Hirams tjenere. En gang hvert tredje år kom handelsskipene tilbake, og de hadde med seg gull, sølv, elfenbein, aper og påfugler.
King James version
For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram: every three years once came the ships of Tarshish bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.

danska vers