Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 20


2000
Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och även alla föremålen i Libanonskogshuset var av gediget guld; på Salomos tid satte man inget värde på silver.
folkbibeln
Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Ingenting var av silver, det hade inget värde på Salomos tid.
1917
Och alla konung Salomos dryckeskärl voro av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset voro av fint guld; silver aktades icke för något i Salomos tid.
1873
Och all Konung Salomos drickekar voro af guld, och all käril i Libanons skogs huse voro af klart guld; förty silfver vardt intet aktadt i Salomos tid.
1647 Chr 4
Thi Kongens Skibe som foore til Tharsis / med Hurams Tienere / de Skibe til Tharsis / komme een gang i tre Aar / som førde Guld oc Sølf / Filsbeen oc Aber oc Paafugle.
norska 1930
20 Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanonskoghuset var av fint gull; sølv blev ikke regnet for noget i Salomos dager.
Bibelen Guds Ord
Alle drikkebegrene til kong Salomo var av gull, og alle karene i skoghuset i Libanon var av rent gull. Ikke ett av dem var av sølv, for det ble ikke regnet for noe i Salomos dager.
King James version
And all the drinking vessels of king Solomon were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold: none were of silver; it was not any thing accounted of in the days of Solomon.

danska vers