Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 17


2000
Kungen lät också göra en stor elfenbenstron, som han belade med rent guld.
folkbibeln
Vidare lät kungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med rent guld.
1917
Vidare lät konungen göra en stor tron av elfenben och överdrog den med rent guld.
1873
Och Konungen gjorde en stor elphenbensstol, och öfverdrog honom med klart guld.
1647 Chr 4
Oc Stoolen hafde sex Trapper / oc en gyldene Fodskammel op til Stoolen / oc den hafde to Recke paa baade sider om Sædet / oc der stoode to Løver hos Reckene.
norska 1930
17 Kongen lot også gjøre en stor elfenbenstrone og klædde den med rent gull.
Bibelen Guds Ord
Dessuten laget kongen en stor trone av elfenbein og kledde den med rent gull.
King James version
Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.

danska vers