Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 16


2000
och rundsköldar, var och en på siklar guld. Alla dessa sköldar lät han hänga upp i Libanonskogshuset.
folkbibeln
samt trehundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld trehundra siklar guld. Kungen satte upp dem i Libanonskogshuset.*
1917
likaledes tre hundra mindre sköldar av uthamrat guld och använde till var sådan sköld tre hundra siklar guld; och konungen satte upp dem i Libanonskogshuset.
1873
Och trehundrad sköldar af bästa guld, så att trehundrad stycke guld kommo till hvar sköld; och Konungen lät dem i huset af Libanons skog.
1647 Chr 4
Oc Kongen giorde en stoor Stool af Filsbeen / oc beslog den med klart Guld.
norska 1930
16 Og tre hundre små skjold av uthamret gull - til hvert av disse skjold gikk det med tre hundre sekel gull - og kongen satte dem i Libanon-skoghuset.
Bibelen Guds Ord
Han laget også tre hundre skjold av hamret gull, det gikk med tre hundre sekel gull til hvert skjold. Kongen satte dem i skoghuset i Libanon.
King James version
And three hundred shields made he of beaten gold: three hundred shekels of gold went to one shield. And the king put them in the house of the forest of Lebanon.

danska vers