Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 15


2000
Kung Salomo lät göra långsköldar av hamrat guld, var och en på siklar guld,
folkbibeln
Kung Salomo lät göra tvåhundra stora sköldar av uthamrat guld och använde till varje sådan sköld sexhundra siklar uthamrat guld
1917
Och konung Salomo lät göra två hundra stora sköldar av uthamrat guld och använde till var sådan sköld sex hundra siklar uthamrat guld;
1873
Och gjorde Konung Salomo tuhundrad spetsar af bästa guld; så att sexhundrad stycke guld kommo till hvar spets.
1647 Chr 4
Oc tre hundrede smaa Skiolde af drefvet Guld / ad der kom tre hundrede stycker GUld til hver af de Skiolde / oc Kongen lagde dem i det Huus af Libanons Skov.
norska 1930
15 Og kong Salomo lot gjøre to hundre store skjold av uthamret gull - det gikk seks hundre sekel uthamret gull med til hvert skjold -
Bibelen Guds Ord
Kong Salomo laget to hundre store skjold av hamret gull. Det gikk med seks hundre sekel hamret gull til hvert skjold.
King James version
And king Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of beaten gold went to one target.

danska vers