Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 13


2000
Vikten på det guld som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till talenter,
folkbibeln
Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter,
1917
Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter,
1873
Men det guld, som Salomo årliga tillfördt vardt, var sexhundrad sex och sextio centener;
1647 Chr 4
Uden hvad Kræmere oc Kiøbmænd førde : Oc alle Konger af Arabia / oc Heerrerne i Landet / som førde Guld oc Sølf til Salomon.
norska 1930
13 Vekten av det gull som i ett år kom inn til Salomo, var seks hundre og seks og seksti talenter,
Bibelen Guds Ord
Vekten på det gullet som kom inn til Salomo hvert år, var seks hundre og sekstiseks talenter gull,
King James version
Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred and threescore and six talents of gold;

danska vers