Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 11


2000
Av almugträet gjorde kungen utsmyckningar till Herrens hus och sitt eget hus och dessutom lyror och harpor åt sångarna. Sådant hade aldrig förr skådats i Juda.
folkbibeln
Av algumträet lät kungen göra tillbehör till HERRENS hus och till kungshuset, samt harpor och psaltare för sångarna. Sådant hade man aldrig tidigare sett i Juda land.
1917
Av algumträet lät konungen göra tillbehör till HERRENS hus och till konungshuset, så ock harpor och psaltare för sångarna. Sådant hade aldrig förut blivit sett i Juda land.
1873
Och Salomo lät göra trappor utaf hebenträ i HERRANS hus, och i Konungshusena, och harpor och psaltare för sångare; ingen sådana trä voro tillförene sedd i Juda land.
1647 Chr 4
Oc Kong Salomon gaf Dronningen af Seba / alt det hun begærde / som hun bad om / undertagendis det som hun hafde ført til Kongen : Oc hun vende sig oc drog i sit Land / oc hendis Svenne.
norska 1930
11 Av sandeltreet lot kongen gjøre trapper til Herrens hus og til kongens hus og citarer og harper for sangerne; maken til det var aldri før blitt sett i Juda land.
Bibelen Guds Ord
Kongen laget trapper av sandeltre til Herrens hus og til kongens hus, dessuten lyrer og harper til sangerne. Dette hadde aldri før vært sett i landet Juda.
King James version
And the king made of the algum trees terraces to the house of the LORD, and to the king's palace, and harps and psalteries for singers: and there were none such seen before in the land of Judah.

danska vers