Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 10


2000
Hirams män och Salomos män, som förde hem guld från Ofir, hade också med sig almugträ och ädelstenar.
folkbibeln
När Hirams folk och Salomos folk hämtade guld från Ofir, förde de också hem algumträ och dyrbara stenar.
1917
När Hirams folk och Salomos folk hämtade guld från Ofir, hemförde också de algumträ och ädla stenar.
1873
Dertill Hyrams tjenare och Salomos tjenare, som guld förde ifrån Ophir, de förde ock hebenträ, och ädla stenar.
1647 Chr 4
Oc Kongen lod giøre af det Algumimtræ en herlig Gang / til HErrens huus / oc til Kongens huus / oc Harper oc Psaltere til Sangerne : Oc der vare icke før saadanne seet i Juda Land.
norska 1930
10 Men også Hirams folk og Salomos folk som hentet gull fra Ofir, hadde ført sandeltre og dyre stener med derfra.
Bibelen Guds Ord
Hirams tjenere og Salomos tjenere, som kom med gull fra Ofir, kom også med sandeltre og kostbare steiner.
King James version
And the servants also of Huram, and the servants of Solomon, which brought gold from Ophir, brought algum trees and precious stones.

danska vers