Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 9


2000
Och hon skänkte kungen talenter guld, kryddor i mängd och ädelstenar. Sådana kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo hade man aldrig sett.
folkbibeln
Hon gav kungen etthundratjugo talenter guld samt väldoftande kryddor i stor mängd samt dyrbara stenar. Väldoftande kryddor av det slag som drottningen av Saba gav åt kung Salomo har aldrig mer funnits.
1917
Och hon gav åt konungen ett hundra tjugu talenter guld, så och välluktande kryddor i stor myckenhet, därtill ädla stenar; sådana välluktande kryddor som de vilka drottningen av Saba gav åt konung Salomo hava eljest icke funnits.
1873
Och hon gaf Konungenom hundrade och tjugu centener guld, och ganska mycket örter, och ädla stenar: inga örter voro sådana som dessa, som Drottningen af rika Arabien Konung Salomo gaf.
1647 Chr 4
Oc hun gaf Kongen hundrede oc tive Centener Guld / oc saare mange kostelige urter oc Ædelsteene : Oc der vare icke som de urter / de Dronningen af Seba gaf Kong Salomons SVenne / som førde Guld af OPhir / de førde Algumimtræ oc dyrebare Steene.
norska 1930
9 Så gav hun kongen hundre og tyve talenter gull og krydderier i stor mengde og dyre stener; aldri har det vært slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba gav kong Salomo.
Bibelen Guds Ord
Så gav hun kongen hundre og tjue talenter gull, store mengder krydder og edelsteiner. Det hadde aldri vært noen slike krydder som de dronningen av Saba gav til kong Salomo.
King James version
And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices great abundance, and precious stones: neither was there any such spice as the queen of Sheba gave king Solomon.

danska vers