Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 8


2000
Herren, din Gud, vare lovad, som har funnit behag i dig och satt dig på sin tron som kung inför Herren, din Gud. I sin kärlek till Israel vill han låta sitt folk bestå i evighet och har satt dig till kung över det, för att du skall sörja för lag och rätt.”
folkbibeln
Välsignad vare HERREN, din Gud, som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron till att vara konung inför HERREN, din Gud! Eftersom din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt till evig tid, därför har han satt dig till konung över dem, för att du skall skipa lag och rätt."
1917
Lovad vare HERREN, din Gud, som har funnit sådant behag i dig, att han har satt dig på sin tron till att vara konung inför HERREN, din Gud! Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt evinnerligen, därför har han satt dig till konung över dem, för att du skall skipa lag och rätt.”
1873
HERREN din Gud vare lofvad, som dig kär hafver, att han dig till en Konung på din stol satt hafver, HERRANOM dinom Gud; det gör, att din Gud hafver Israel kär, så att han vill dem vid magt hålla till evig tid; derföre hafver han satt dig öfver dem till en Konung, att du skall hålla rätt och redelighet.
1647 Chr 4
HErren din Gud være lovet / som hafver dig kier / ad hand hafver sæt dig paa sin Stool til Konge / til HErren din Gud / efterdi din Gud hafver jsrael kier / ad hand vil oprette hannem ævindelig / derfor sætte hand dig itl konge ofver dem / ad fremme Dom oc Retfærdighed.
norska 1930
8 Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i dig, så han satte dig på sin trone som konge for Herren din Gud! Fordi din Gud elsker Israel og vil holde det oppe til evig tid, satte han dig til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet.
Bibelen Guds Ord
Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, så Han satte deg på Sin trone for å være konge for Herren din Gud. I Sin kjærlighet til Israel, så Han kunne grunnfeste dem til evig tid, har din Gud gjort deg til konge over dem, for å håndheve rett og rettferdighet."
King James version
Blessed be the LORD thy God, which delighted in thee to set thee on his throne, to be king for the LORD thy God: because thy God loved Israel, to establish them for ever, therefore made he thee king over them, to do judgment and justice.

danska vers