Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 7


2000
Lyckliga dina män, och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet.
folkbibeln
Lyckliga är dina män och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din vishet.
1917
Sälla äro dina män, och sälla äro dessa dina tjänare, som beständigt få stå inför dig och höra din visdom.
1873
Salige äro dine män, och salige desse dine tjenare, som alltid stå för dig, och höra din visdom.
1647 Chr 4
Salig ere dine Mænd / oc salige ere disse dine Svenne / som altjd stae for dit Ansict / oc hørde din Vjsdom.
norska 1930
7 Lykkelige er dine menn og lykkelige disse dine tjenere som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom.
Bibelen Guds Ord
Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid står for ditt ansikt og hører din visdom!
King James version
Happy are thy men, and happy are these thy servants, which stand continually before thee, and hear thy wisdom.

danska vers