Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 6


2000
Jag kunde inte tro vad man berättade förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig om vidden av din vishet, du överträffar allt jag fått höra.
folkbibeln
Jag trodde inte vad man sade, förrän jag själv kom och fick se det med egna ögon. Men se, vidden av din vishet har inte ens till hälften blivit omtalad för mig. Du överträffar det rykte jag hade hört.
1917
Jag ville icke tro vad man sade förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det; men nu finner jag att vidden av din vishet icke ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är vida förmer, än jag genom ryktet hade hört.
1873
Men jag ville icke tro deras ord, till dess jag kommen är, och hafver det sett med min ögon; och si, mig är icke hälften sagt af dinom stora visdom; det är mer med dig än ryktet, som jag hört hafver.
1647 Chr 4
Men jeg vil de icke tro deres Ord / førend jeg er kommen / oc mine Øyne hafde seet det / Oc see / mig er icke kundgiort halfdeelenn af din megen Vjsdom / du hafver bevjst meere / end det Rycte som jeg hafver hørt.
norska 1930
6 Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øine; men nu ser jeg at de ikke har fortalt mig halvdelen om din store visdom; du overgår det rykte jeg har hørt.
Bibelen Guds Ord
Men jeg trodde ikke deres ord, før jeg kom og fikk se det med mine egne øyne. Og sannelig, ikke engang halvparten av din mangfoldige visdom er blitt meg fortalt. Du overgår gjetordet som jeg har hørt.
King James version
Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told me: for thou exceedest the fame that I heard.

danska vers