Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 5


2000
Och hon sade till kungen: ”Det var alltså sant, det jag hörde i mitt land om dig och din vishet.
folkbibeln
Och hon sade till kungen: "Så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din vishet.
1917
Och hon sade till konungen: ”Sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet.
1873
Och hon sade till Konungen: Det är sant, hvad jag hört hafver uti mitt land, af ditt väsende, och af dinom visdom;
1647 Chr 4
Oc hun sagde til Kongen : Det er sant som jeg hafver hørt i mit Land / om dit Væsen / oc om din Vjsdom.
norska 1930
5 Og hun sa til kongen: Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om dig og din visdom.
Bibelen Guds Ord
Da sa hun til kongen: "Så var det sant det ryktet jeg hørte i mitt hjemland om dine ordspråk og din visdom.
King James version
And she said to the king, It was a true report which I heard in mine own land of thine acts, and of thy wisdom:

danska vers