Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 4


2000
och rätterna på hans bord, såg hovmännen sitta där och tjänarna och munskänkarna i sina dräkter passa upp, såg offren han frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad.
folkbibeln
rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda, och hans hovmän och hur de var klädda, och när hon såg den trappa på vilken han gick upp till HERRENS hus, då blev hon utom sig av förundran.
1917
och såg rätterna på hans bord och såg huru hans tjänare sutto där, och huru de som betjänade honom utförde sina åligganden, och huru de voro klädda, och vidare såg hans munskänkar, och huru de voro klädda, och när hon såg den trappgång på vilken han gick upp till HERRENS hus, då blev hon utom sig av förundran.
1873
Maten på hans bord, boningarna för hans tjenare, hans tjenares ämbete, och deras kläder, hans skänkesvänner, med deras kläder, och hans sal, der man uppgick uti HERRANS hus, kunde hon icke längre hålla sig;
1647 Chr 4
Oc Maden paa hans Bord / oc hvorledis hans Tienere boede / oc hans Svenne stoode / oc deres Klæder / oc hans Skenckere oc deres Klæder / oc hans Opgang / der som mand gick op til HErrens Huus / da var der icke Aand meere i hende.
norska 1930
4 og rettene på hans bord, og hvorledes hans tjenere satt ved bordet, og bordsvennene stod omkring, og hvorledes de var klædd, og hans munnskjenker og deres drakt og den trapp han gikk op på til Herrens hus, var hun rent ute av sig selv av forundring.
Bibelen Guds Ord
matrettene på hans bord, hvordan tjenerne satt, hvordan kelnerne hans vartet opp og hvordan de gikk kledd, munnskjenkene og hvordan de gikk kledd, og den oppgangen han brukte når han gikk opp til Herrens hus, var det som hun mistet pusten.
King James version
And the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel; his cupbearers also, and their apparel; and his ascent by which he went up into the house of the LORD; there was no more spirit in her.

danska vers