Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 3


2000
När drottningen av Saba såg Salomos vishet, såg huset som han hade byggt
folkbibeln
När drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset han hade byggt,
1917
När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet, och såg huset som han hade byggt,
1873
Och då Drottningen af rika Arabien såg Salomos vishet, och huset, som han byggt hade;
1647 Chr 4
Oc der Dronningen af Seba saa Salomons Vjsdom / oc det Huus som hand hafde bygt /
norska 1930
3 Da dronningen av Saba så Salomos visdom og så det hus han hadde bygget,
Bibelen Guds Ord
Da dronningen av Saba hadde sett Salomos visdom, huset han hadde bygd,
King James version
And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, and the house that he had built,

danska vers