Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 9: 2


2000
och han gav henne svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som Salomo inte kände till och kunde ge besked om.
folkbibeln
Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt.
1917
Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor; intet var förborgat för Salomo, utan han kunde giva henne svar på allt.
1873
Och Salomo sade henne allt det hon frågade; och Salomo var ingen ting fördold, det han icke sade henne.
1647 Chr 4
Oc Salomon kundgiorde hende alle hendis Ord / oc der var intet skiult for Salomon / som hand ey Kundgiorde hende.
norska 1930
2 Men Salomo tydet alle hennes gåter; det var ikke et ord av det hun sa, som var dulgt for Salomo, så han ikke kunde tyde det.
Bibelen Guds Ord
Så svarte Salomo på alle spørsmålene hennes. Det var ingenting som var så vanskelig for Salomo at han ikke kunne forklare det for henne.
King James version
And Solomon told her all her questions: and there was nothing hid from Solomon which he told her not.

danska vers