Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 17


2000
Sedan for Salomo till Esjon-Gever och till Elot vid kusten i Edom.
folkbibeln
Vid denna tid begav sig Salomo till Esjon-Geber och till Eilat på havsstranden i Edoms land.
1917
Vid denna tid drog Salomo till Esjon-Geber och till Elot, på havsstranden, i Edoms land.
1873
Så drog Salomo till EzionGeber, och till Eloth, vid hafsstrandena i Edoms land.
1647 Chr 4
Da drog Salomon til Ezeon Geber / oc til Eioth / hos hafsens bræd i Edoms Land.
norska 1930
17 Ved den tid drog Salomo til Esjon-Geber og til Elot ved kysten av Edoms land.
Bibelen Guds Ord
Så drog Salomo til Esjon-Geber og Eilat ved kysten, i Edoms land.
King James version
Then went Solomon to Eziongeber, and to Eloth, at the sea side in the land of Edom.

danska vers