Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 16


2000
Nu var alla Salomos arbeten slutförda, från templets grundläggning till dess fullbordande. Herrens hus var färdigt.
folkbibeln
Så utfördes allt Salomos arbete, först fram till den dag då grunden lades till HERRENS hus och sedan till dess att det blev slutfört. Så blev HERRENS hus färdigt.
1917
Så utfördes allt Salomos arbete, först intill den dag då grunden lades till HERRENS hus, och sedan intill dess det blev fullbordat. Och så var då HERRENS hus färdigt.
1873
Alltså vardt redo hvad Salomo för händer haft hade, ifrå den dag, då HERRANS hus grundadt vardt, intilldess han fullkomnade det; så att HERRANS hus allt redo vardt.
1647 Chr 4
Oc ald Salomons Gierning var beridt / indtil den Dag der blef lagt Grundvoll til HErrens Huus / oc indtil hand hafde fuldkommit det (ad) HErrens Huus blef fuldferdiget.
norska 1930
16 Så var da hele Salomos verk utført, fra den dag grunnvollen blev lagt til Herrens hus, og til det var fullendt - Herrens hus stod ferdig.
Bibelen Guds Ord
Så var da hele Salomos verk utført fra den dagen grunnvollen ble lagt til Herrens hus, og til det stod ferdig. Slik ble Herrens hus fullført.
King James version
Now all the work of Solomon was prepared unto the day of the foundation of the house of the LORD, and until it was finished. So the house of the LORD was perfected.

danska vers