Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 15


2000
Man avvek inte i något avseende från vad kungen befallt prästerna och leviterna, inte heller när det gällde förråden.
folkbibeln
Man vek inte av från kungens beslut om prästerna och leviterna, varken när det gällde skatterna eller någon annan sak.
1917
Och man vek icke av ifrån vad konungen hade bjudit angående prästerna och leviterna, varken i fråga om någon annan angelägenhet eller i fråga om förråden.
1873
Och man vek icke ifrå Konungens bud, om Presterna och Leviterna, i någrahanda ärende och håfvor.
1647 Chr 4
Oc de forlode intet af Kongens Bud / som hand giorde ofver Præsterne oc Leviterne i allehonde Sager / oc paa Liggendefæet.
norska 1930
15 hverken når det gjaldt skattene eller i nogen annen sak vek de av fra det som kongen hadde befalt prestene og levittene.
Bibelen Guds Ord
Ikke i noen sak la de kongens befaling til prestene og levittene til side, heller ikke i det som gjaldt skattkamrene.
King James version
And they departed not from the commandment of the king unto the priests and Levites concerning any matter, or concerning the treasures.

danska vers