Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 13


2000
Enligt ordningen för varje dag offrade han, så som Mose befallt, på sabbaterna, på nymånadsdagarna och på de tre årliga högtiderna: det osyrade brödets högtid, veckohögtiden och lövhyddefesten.
folkbibeln
Varje dag offrade han enligt Moses befallning de för den dagen bestämda offren, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna tre gånger om året: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden.
1917
han offrade var dag de för den dagen bestämda offren, efter Moses bud, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna tre gånger om året, nämligen vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden.
1873
Till att offra hvart på sin dag, efter Mose bud; på Sabbather, nymånader, och på bestämda tider, tre resor om året; nämliga på osyrade bröds högtidene, på veckohögtidene, och på löfhyddohögtidene.
1647 Chr 4
Oc hver ting paa sin Dag ad offre efter Mose Bud / paa Sabbatherne / oc Nymaanederne / oc de beskickede Tjder tre gange om Aaaret / (som var) paa det usuurede Brøds Høytjd.
norska 1930
13 han ofret hver dag de offer som var foreskrevet av Moses for den dag, på sabbatene og nymånedagene og høitidene tre ganger om året, på de usyrede brøds fest og på ukenes fest og på løvsalenes fest.
Bibelen Guds Ord
etter ordningen som gjaldt for hver dag, slik som Moses hadde befalt for sabbatene, nymånedagene og de tre fastsatte høytidene: De usyrede brøds høytid, Ukefesten og Løvhyttefesten.
King James version
Even after a certain rate every day, offering according to the commandment of Moses, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts, three times in the year, even in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles.

danska vers