Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 11


2000
Salomo flyttade faraos dotter från Davids stad till det hus som han uppfört åt henne. ”Jag kan inte låta en kvinna bo i Davids, Israels kungs, hus”, sade han, ”det är en helig plats, eftersom Herrens ark har stått där.”
folkbibeln
Och Salomo förde faraos dotter från Davids stad till det hus han hade byggt åt henne, ty han sade: "Min hustru skall inte bo i Davids, Israels kungs, hus. Det är en helig plats, eftersom HERRENS ark har kommit dit."
1917
Och Salomo lät Faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne; ty han sade: ”Jag vill icke att någon kvinna skall bo i Davids, Israels konungs, hus, ty det är en helig plats, eftersom HERRENS ark har kommit dit.”
1873
Och Pharaos dotter lät Salomo hemta af Davids stad, uti det hus, som han för henne byggt hade; ty han sade: Min hustru skall icke bo uti Davids Israels Konungs huse; förty det är helgadt, efter HERRANS ark der inkommen är.
1647 Chr 4
Oc Salomon lod hente Pharaos Daatter op af Davids Stad / i det huus / som hand hafde bygt til hende / Thi hand sagde : Min Hustru skal icke boo i Davids / Jsraels Kongeis huus / thi det er helliget / efterdi ad HErrens Arck er kommen derudi.
norska 1930
11 Salomo førte Faraos datter fra Davids stad inn i det hus han hadde bygget for henne; for han sa: Det skal ikke bo nogen kvinne i Davids, Israels konges hus; det er hellig, fordi Herrens ark er kommet dit.
Bibelen Guds Ord
Salomo førte Faraos datter opp fra Davids stad til det huset han hadde bygd for henne, for han sa: "Ikke noen hustru som tilhører meg, skal bo i huset til David, kongen i Israel, for de stedene dit Herrens ark er kommet, er hellige."
King James version
And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of David unto the house that he had built for her: for he said, My wife shall not dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy, whereunto the ark of the LORD hath come.

danska vers