Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 10


2000
Fogdarna hos kung Salomo hade under sig 250 förmän som befallde över arbetarna.
folkbibeln
Och kung Salomo hade tvåhundrafemtio överfogdar som hade befälet över folket.
1917
Och konung Salomos överfogdar voro två hundra femtio; dessa hade befälet över folket.
1873
Och de öfverste Konung Salomos befallningsmän voro tuhundrad och femtio, som öfver folket rådde.
1647 Chr 4
Oc Kong Salomons Øfverste Befralingsmænd vare to hundrede oc halftredisindst tive / som raadde for Folcket. OC det skeede efter tive Aar vare ude / i hvilcke Slomon bygde HErrens Huus / oc sit Huuis / Da bygde Salomon oc de Stæder / som Huram gaf Salomon / oc lod Jsraels Børn boe der. Der efter drog Salomon til Hemath Zoba / oc vant den. Hand bygde oc Thadmor i Ørcken / oc alle Forraads Stæder / som hand bygde i Hemath : Hand bygde oc Beth Horon ofre oc Beth Horon nædre / faste Stæder med Muur / Porte oc Stænger. Samt Baelath / oc alle Forraaadsstæder / som Salomon hafde / oc alle Vognstæder / oc Reysneres Stæder / oc alt det som Salomon hafde lyst til ad byge / I Jerusalem oc paa Libanon / oc i alle sine Herredømmes Lande. Alt det Folck som var ofverblefvit af de Hethiter / oc de Amoriter / oc de Pheresiter / oc de Heviter / oc de Jebusiter / de som icke (vare) af Jsrael / Af deres Børn / som vare ladte tilbage efter dem i Landet / hvilcke Jsraels Børn hafde icke ødelagt / dem giorde Salomon Skatskyldige indtil denne Dag. Men af Jsraels Børn (vare de) som Salomon icke giorde itl Trælle til sit Arbeyde / thi de vare Krjgsmænd / oc Fyrster ofver hans beste Folck / oc Fyrster ofver hans Vogne / oc hans Reysnere. Oc Kong Salomons Øfverste Befalingsmænd vare to hundrede oc halftrediesinds tive / som raadde for Folcket.
norska 1930
10 Kong Salomos arbeidsformenn var to hundre og femti i tallet; de rådet over folkene.
Bibelen Guds Ord
Andre var ledere for tjenestemennene til kong Salomo: de to hundre og femti som styrte over folket.
King James version
And these were the chief of king Solomon's officers, even two hundred and fifty, that bare rule over the people.

danska vers