Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 7


2000
Alla som var kvar av hettiterna, amoreerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte hörde till Israel –
folkbibeln
Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebusiterna, alltså de som inte var israeliter
1917
Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoréerna, perisséerna, hivéerna och jebuséerna, korteligen, alla de som icke voro av Israel —
1873
Allt det folk, som qvart blifvet var, af de Hetheer, Amoreer, Phereseer, Heveer och Jebuseer, som icke voro af Israels barn;
1647 Chr 4
Alt det Folck som var ofverblefvit af de Hethiter / oc de Amoriter / oc de Pheresiter / oc de Heviter / oc de Jebusiter / de som icke (vare) af Jsrael /
norska 1930
7 Og alt det folk som var blitt tilbake av hetittene, amorittene, ferisittene, hevittene og jebusittene, folk som ikke hørte til Israel -
Bibelen Guds Ord
Salomo tok ut tvangsarbeidere fra alt folket som var blitt igjen av hetittene, amorittene, perisittene, hevittene og jebusittene. Dette var slike som ikke tilhørte Israel,
King James version
As for all the people that were left of the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, which were not of Israel,

danska vers