Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 4


2000
Han befäste Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder han byggt i Hamat.
folkbibeln
Och han byggde upp Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder som han byggde i Hamat.
1917
Och han byggde upp Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder som i Hamat äro byggda av honom.
1873
Och byggde Thadmor i öknene, och alla kornstäder, som han byggde i Hamath.
1647 Chr 4
Hand bygde oc Thadmor i Ørcken / oc alle Forraads Stæder / som hand bygde i Hemath :
norska 1930
4 Han bygget også op Tadmor i ørkenen og alle de oplagsbyer han har bygget i Hamat.
Bibelen Guds Ord
Han bygde også opp Tadmor i ørkenen, og alle lagerbyene som han hadde bygd i Hamat.
King James version
And he built Tadmor in the wilderness, and all the store cities, which he built in Hamath.

danska vers